unser nachwuchs

GLODIS VOM GLOCKENHOF
GLODIS vom
Glockenhof

Jahrgang 2016

DISA VOM GLOCKENHOF
Disa vom
Glockenhof

Jahrgang 2016

ÒSKAR VOM GLOCKENHOF
Óskar vom
Glockenhof

Jahrgang 2018

KLÉO VOM GLOCKENHOF
KLEÓ vom
Glockenhof

Jahrgang 2018